Newsletter
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę, klimasklep.pl, PROKA sp. z o.o., adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin w zakresie niezbędnych do prowadzenia marketingu i usług Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia, a także, że podanie danych jest dobrowolnie.