Zamgławiacze

Zamgławiacze
Zamgławiacze to urządzenia umożliwiające rozpraszanie środka dezynfekującego razem ze strumieniem powietrza w postaci mikroskopijnych cząstek, tworzących w ten sposób mgiełkę. Urządzenie wytwarza ją za pomocą wentylatora generującego gaz nośny, który napotyka środek dezynfekujący pompowany przez dyszę urządzenia. Zderzenie gazu nośnego z cieczą powoduje jej rozproszenie. Wytworzone cząstki mają wielkość zaledwie kilkudziesięciu mikronów, dzięki czemu są w stanie dotrzeć do każdego fragmentu opryskiwanej przestrzeni i powierzchni. Zamgławianie umożliwia sterylizację w miejscach, w których doprowadzenie środka dezynfekcyjnego z wykorzystaniem tradycyjnych metod jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.