Godziny otwarcia
10:00 - 14:00
poniedziałek - piątek

Adres
Proka sp. z o.o.
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin

Telefon
dostępny po wybraniu odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym

REGON: 321476866
NIP: 8522606220
NIP UE: PL 8522606220

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Proka sp. z o.o. , pod KRS: 0000495266
(SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)

Konto bankowe
opłacając zamówienie akceptujesz regulamin sklepu
PLN: 73 1050 1559 1000 0090 3168 3585
EUR: 58 1240 3943 1978 0010 7536 7504
USD: 90 1240 3943 1787 0010 7760 2434