Piloty WiFi

Piloty WiFi
Piloty Wifi to transmitery umożliwiające sterowanie urządzeniami, które obsługiwane są przez tradycyjne piloty na podczwerwień (IR). Większość modeli posiada własny nadajnik sygnału IR w kierunku 360 stopni wokół urządzenia, dzięki czemu jeden pilot może obsłużyć wszystkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu. Ich zastosowanie niweluje potrzebę używania wielu pilotów. Wykorzystując połączenie z siecią WiFi, urządzenia umożliwiają zdalną obsługę telewizorów, kin domowych, projektorów, oświetlenia, klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych za pomocą wiązki podczerwieni za pośrednictwem telefonu lub tabletu z systemem operacyjnym Android i iOS. Na dodatkową funkcjonalność pilotów WiFi składają się m.in. personalizowanie wydarzeń czy sterowanie głosowe.